V košíku
( 0Kč )

   Nabídka knížek, CD a MC
» pro děti předškolního a nižšího školního věku i titulů pro dospělé

O vydavatelství ROTAG


Vydavatelství STANISLAV CHUDOBA - ROTAG bylo založeno v roce 1991 hudebním skladatelem, režisérem a členem Rotary Klubu Praha, Stanislavem Chudobou.

Hlavním cílem vydavatelství od samého vzniku je snaha o vydávání takové produkce, která se bude vymykat běžné produkci ostatních vydavatelství a bude charakteristická svou vysokou obsahovou, interpretační i technickou úrovní.

V nabídce kromě zajímavých a atraktivních titulů z oblasti vážné hudby, country, trampských a lidových písní najdete hlavně produkci určenou dětem předškolního a nižšího školního věku. Obsahuje dramatizované pohádky v podání našich špičkových herců, krásné knížky vhodné i jako první čtení školáčků nebo jako dárky pro předškoláky, tituly preventivní výchovy zpracované v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy pro mateřské školy a základní školy I. stupně, hudební besídky, písničky a to všechno vč. nahrávek na CD nebo MC.

Vydavatelství Stanislav Chudoba - Rotag zásobuje svými tituly více jak polovinu mateřských škol v České republice, mnoho základních škol a stovky rodin s dětmi. Záplava pochvalných dopisů a žádostí o vydávání dalších titulů jsou pro vydavatele závazkem k zodpovědnému přístupu a ke kvalitní přípravě nové produkce.