V košíku
( 0Kč )

   Nabídka knížek, CD a MC
» pro děti předškolního a nižšího školního věku i titulů pro dospělé
V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 GDPR vás ujišťujeme, pokud u nás objednáváte výrobky
jako soukromá osoba a svěřujete nám své osobní údaje, budeme je nadále uchovávat v přísné tajnosti a užívat jen pro
nutnou potřebu komunikace s vámi a dále nutné zpracování finančních a kontrolních operací.
Za vaši důvěru vám děkujeme. Stanislav Chudoba – Marie Roubalová - ROTAG

Edice - Preventivní výchova
Děti a ekologie
Knížka + CD
280Kč s DPH
Děti a hry
Knížka + CD
280Kč s DPH
Děti a slušné chování
Knížka + 2 CD
320Kč s DPH
Děti a zdraví
Knížka + 2 CD
320Kč s DPH
Děti pomáhají
Knížka + 2 CD
320Kč s DPH
Děti v dopravním provozu
Knížka + CD
280Kč s DPH